KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNUN
AYDINLATMA METNI

Totem Makina San. ve Tic. A.S. (“Sirket”) olarak kisisel verilerinizin güvenliginin saglanmasina ve buna yönelik düzenlemelere Sirket olarak uyum konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu hassasiyet ve KVKK ile sair tüm ikincil düzenlemelerin tanimladigi “Veri Sorumlusu” sifatiyla, kisisel verilerinizi asagida açikladigimiz amaç, kapsam ve yasal sinirlar içerisinde islemekteyiz.

1. Tanimlar

Aydinlatma metninde geçen;
Kisisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin her türlü bilgiyi,
Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayinlanarak yürürlüge giren 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nu,
Veri Isleyen: Veri sorumlusunun verdigi yetkiye dayanarak onun adina Kisisel Verileri isleyen gerçek veya tüzel kisiyi,
Veri Sorumlusu: Kisisel Verilerin isleme amaçlarini ve vasitalarini belirleyen, veri kayit sisteminin kurulmasindan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kisiyi, ifade eder.

2. Veri Sorumlusunun Kimligi

Veri Sorumlusu Levent Mahallesi, Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 18 Besiktas – Istanbul adresinde mukim Totem Makina San. ve Tic. A.S.’dir.

3. Kisisel Verilerin Toplanmasi, Islenmesi ve Isleme Amaçlari

KVKK’nin 4., 5. ve 6. maddeleri uyarinca kisisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun
 • Dogru ve gerektiginde güncel
 • Belirli, açik ve mesru amaçlar için
 • Islendikleri amaçla baglantili, sinirli ve ölçülü
 • Ilgili mevzuatta öngörülen veya islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarina uygun bir sekilde asagida sayilan gereksinim ve faaliyetlerle baglantili olacak sekilde islenecektir.

Sirketimiz ana faaliyeti, sogutma üniteleri ve endüstriyel kimyasallarin ithalati, depolanmasi, ve satisi faaliyetinde bulunmaktadir. Yapilan bu faaliyetin hassasiyetine binaen, ithal edilen ürünlerin depolanmasi ve depo alaninin yüksek güvenlik tedbirleriyle muhafaza edilmesi, depoya giris çikislarin azami surette kontrol altinda tutulmasi gerekmektedir. Ayrica, çesitli yasal yükümlülüklerin temini için depo alani içerisinde olusturulan yüksek güvenlik tedbirli özel bölümlere erisim sinirli ve kontrollü olarak gerçeklestirilmektedir.

Açiklanan amaçlarla Kisisel Verileriniz,

 • Sirketimizin depo alanina giris/çikis kontrol noktasinda,
 • Depo içerisinde konumlandirilan özel bölümlere erisim esnasinda,
 • Ve ayrica, Sirketimiz personelinin yasal, idari ve operasyonel süreçlerinin yönetimi, insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesi amaçlariyla ve bu baglamda Sirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirilebilmesini teminen,
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari dahilinde islenecektir.

4. Kisisel Veri Toplamanin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kisisel verileriniz, her türlü sözlü, yazili ya da elektronik ortamda, yukarida yer verilen amaçlar dogrultusunda Sirketçe sundugumuz hizmetlerin belirlenen standartlar ve yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sirketimizin sözlesme ve yasadan dogan yükümlülüklerini tam ve dogru bir sekilde yerine getirebilmesi amaciyla toplanir.

5. Kisisel Verilerin Aktarimi

KVKK’nin 8. ve 9. maddeleri uyarinca kisisel verileriniz yukarida sayilan amaçlar dahilinde, burada verilen örneklerle sinirli olmamak üzere, özellikle Sirketimizin is iliskisi içerisinde oldugu kisilerin hukuki ve ticari güvenliginin temini (Sirkete ait lokasyonlarin fiziksel güvenligini ve denetimini saglamak), idari operasyonlarinin yürütülmesi (insan kaynaklari politikalari), mali operasyonlarinin yürütülmesi (muhasebe ve ödemlerin gerçeklestirilmesi) için kisisel veri isleme sartlari ve amaçlari çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kisilere (pay sahibi, program ortagi, isbirligi yapilan kurum, istirakler, güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluslari, hukuken yetkili özel hukuk kisileri ya da yurt disi ülkeler) aktarilabilecektir.

6. Kisisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayilan Haklari

Kisisel veri sahipleri olarak kullanmak istediginiz yasal haklariniza iliskin taleplerinizi Sirketimize iletmeniz durumunda Sirketimiz, niteligine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandiracaktir. Ancak, Kisisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Sirketimiz tarafindan belirlenen tarifedeki ücret tarafinizdan tahsil edilecektir.

Bu kapsamda kisisel veri sahipleri;

 • Kisisel veri islenip islenmedigini ögrenme,
 • Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
 • Kisisel verilerin islenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,
 • Yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme,
 • Kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • Islenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
 • Kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme, haklarina sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fikrasi geregince, yukarida belirtilen haklarinizi kullanmak ile ilgili talebinizi, Levent Mahallesi, Yapi Kredi Plaza C Blok Kat 18 Besiktas – Istanbul adresine, kimliginizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayi istediginize yönelik açiklamalarinizla beraber, yazili olarak veya Kisisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirledigi diger yöntemlerle gönderebilirsiniz.