OUB tipi yağ ayırıcılar, bütün çalışma koşullarında yağın doğrudan kartere dönmesi gerekensoğutma sistemlerinde kullanılır. Bu şekilde, kompresörden çıkan yağ, sistem içerisinde soğutucugaz ile birlikte çevrime girmez.